Indendørs retningslinjer

COVID-19 forholdsregler for stævne/kampafvikling Høng-hallen søndag d. 27. september 2020

Opdateret 31. oktober 2020

 

Løve-Høng Håndbold følger regler og anbefalinger fra myndighederne, samt den række retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Håndboldforbund. Dette er et øjebliksbillede, og der kan komme ændringer/opdateringer løbende.

Løve-Høng Håndbold er ansvarlige for gennemførelsen af kampene i Høng-Hallen. Vi forbeholder os derfor også retten til at aflyse kampe, hvis vi ikke kan opretholde en forsvarlig afvikling af kampe/stævnet.

Tilskuere skal registrere sig ved indgangen med navn, mail, telefonnummer og tilhørsforhold.

Hvis der på et senere tidpunkt opstår smitte efter man har været i Høng-hallen til en sportsbegivenhed bedes man underrette pr. mail eller telefonnummer.

bestyrelsen@lhh.dk eller på telefonnummer 28 71 73 91.

Herunder beskriver vi, hvordan spillere og gæster skal forholde sig ved besøg i Høng-hallen, så vi passer godt på hinanden. 

Det er vigtigt at ALLE der kommer i hallen læser afsnittet “til alle” OG at man derudover læser enten “Til tilskuere”, “Til spillere” eller “Til trænere”.

Til alle

 • Alle over 12 skal bære mundbind når man går ind i hallen
 • At man i det tildelte tilskuerområder holder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, omkring afstand og til en hver tid er siddende. Det er IKKE tilladt at være stående, når man ikke selv er i kamp.
 • At man følger de retningslinjer, der er opsat af sundhedsmyndighederne om afspritning og afstand.
 • At man bliver hjemme, hvis man har spillere på holdet, der udviser sygdom eller symptomer.
 • At man følger de anvisninger, der er for ophold i Høng-hallen.
 • At man tager hensyn til andre og sig selv.
 • At man bruger håndsprit, når man ankommer til Høng-hallen, eller når man går fra lokale til lokale.
 • Højre reglen gælder – dvs. hold til højre, når man bevæger sig i hallen - Det er vigtigt, at gangen holdes fri (for tasker, personer osv.) på alle tidspunkter. Vi anbefaler, at tasker placeres i biler efter omklædning. Der udleveres IKKE nøgler til omklædningsrum.
 • Løve-Høng Håndbold sørger for at afspritte kontaktflader. F.eks. afsprittes håndtag én gang i timen.

 

Til tilskuere

 • Udehold bedes begrænse antallet af medfølgende tilskuere til 5stk.(chauffører)
 • Hjemmehold bedes begrænse antallet af tilskuere til 2 stk. pr. spiller
 • Gå ikke ind i hallen før 5 minutter før kampstart
 • Udfyld navn, mail,tlf og klub ved indgang til hallen
 • Bær mundbind indtil du sidder på din plads.(Overhold afstandskrav på 1 meter)
 • Forlad hallen umiddelbart efter kampens afslutning
 • Man SKAL til enhver tid følge de opsatte regler for brug af cafeteriet i Høng-hallen.

Til spillere

 • Der henstilles til at holdet tidligst møder en time før kampstart.
 • At man holder holdet samlet, og kun opholder sig i holdets afmærkede område.
 • At man anvender sprit i omklædningsrum, og disse benyttes efter omklædning, og inden man går i hallen.
 • Det er kun under opvarmning og kamp at mundbindet må fjernes. 
 • At man først går på banen fra sit opvarmningsområde, når de forrige hold har forladt banen og befinder sig i omklædningsrummet.
 • At man efter endt kamp forlader banen hurtigst muligt. Så bænke kan blive afsprittet og næste hold kan komme i hallen.
 • Badefaciliteterne må gerne benyttes i eget omklædningsrum. Der henstilles til, at holdet forlader hallen og omklædningsrummet senest 45 minutter efter egen sidste kamp. 

Til trænere

 • Der henstilles til at holdet tidligst møder en time før kampstart.
 • Udehold bedes begrænse antallet af medfølgende voksne til 5stk.(chauffører)
 • Hjemmehold bedes begrænse antallet af tilskuere til 2 stk. pr. spiller
 • I vil blive taget imod før jeres første kamp af en repræsentant fra Løve-Høng Håndbold. Her vil I blive anvist jeres omklædningsrum og opvarmningsområde. Hold kan ankomme samtidig til hallen. Sørg for at hold jer adskilt ved ankomst.
 • At man anvender sprit i omklædningsrum, og disse benyttes efter omklædning, og inden man går i hallen.
 • At man holder holdet samlet, og kun opholder sig i holdets afmærkede område.
 • Det er kun under opvarmning og kamp at mundbindet må fjernes. Dette gælder også trænere.
 • Opvarmning foregår i de tildelte områder tidligst 30 minutter før kampstart. Det er vigtig, at kontaktflader sprittes af ved ankomst til opvarmingsområdet, og når det forlades. (Se sidst for tildeling af opvarmningsområde og tider for denne).
 • At man først går på banen fra sit opvarmningsområde, når de forrige hold har forladt banen og befinder sig i omklædningsrummet.
 • At man efter endt kamp forlader banen hurtigst muligt. Så bænke kan blive afsprittet og næste hold kan komme i hallen.
 • Badefaciliteterne må gerne benyttes i eget omklædningsrum. Der henstilles til, at holdet forlader hallen og omklædningsrummet senest 45 minutter efter egen sidste kamp.  


Løve-Høng Håndbold's Covid 19 retningslinjer for indendørs træning

Opdateret 4. april 2021


Med udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes og DHF´s retningslinjer for indendørs

håndboldtræning gælder følgende regler for deltagelse i træning i Løve Høng Håndbold:

 

Spillere

 • Hvis du er 12 år eller derover, skal du bæremundbid når du opholder dig i hallen. Mundbindet må kun tages af under træning.
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Træneren kan sende dig hjem, hvis der vurderes du udviser symptomer
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
 • Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
 • Følg hallens retningslinjer og brug håndsprit ved indgangspartiet
 • Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
 • Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
 • Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters på et sæde og skift ikke sæde i løbet af træningen
 • Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.
 • Ingen forældre, venner eller andre tilskuere i hallen under træning (u6-u9 får særskilt orientering ved første træning)
 • Aflevering og afhentning sker uden for hallens indgang (u6-u9 får særskilt orientering ved første træning
 • Da der er overlap mellem holdenes træningstider, skal alle spillere være opmærksomme på, ikke at komme i fysisk kontakt med spillere fra andre hold.
 • U19 drenge, der deltager i efterfølgende seniortræning kan bruge hallens omklædningsrum til bad imellem træningspas. Hallens regler skal overholdes og overflader, håndtag mv. sprittes af efter brug

 

Forældre

 • Sørg for at dit barn overholdet kravet om mundbind.
 • Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.
 • Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit. Hvis man medbringer egen bold, skal den sprittes af før brug.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
 • Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig. (U6-U9 Hvis du bliver de første par gange, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og forældre